• صفحه نخست
 • فارسی | English
  .:: انتخاب واحد ::.

  الف: زمان انتخاب واحد:

  زمان انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی در تقویم آموزشی مشخص و قبلا به اطلاع دانشجویان می رسد. دانشجویان ملزم هستند که در زمان تعیین شده به سیستم مدیریت آموزشی (سما) مراجعه و واحدهای درسی خود را براساس کدهای ارائه شده انتخاب و ثبت نهایی کنند.

  تذکر 1: مؤسسه با درنظر گرفتن شرایط مالی دانشجویان در شروع هر نیمسال تحصیلی مبلغی را (که به مراتب از مجموع شهریه ثابت و متغیر کمتر است) به عنوان علی الحساب تعیین نموده که دانشجویان جهت صدور مجوز انتخاب واحد ملزم به پرداخت آن هستند. پرداخت این مبلغ به صورت آنلاین بوده و به راحتی امکان پذیر است.

  تذکر 2: توصیه می شود که دانشجویان جهت انتخاب دروس و گروههای مدنظر خود در ساعات اولیه زمان تعیین شده اقدام به انتخاب واحد نمایند. در غیر اینصورت ممکن است با پر شدن ظرفیت دروس و گروههای تعیین شده مواجه و حق انتخابشان محدود شود.

  تذکر 3: آموزش به هیچ عنوان انتخاب واحد دستی برای دانشجویان نخواهد داشت.

  تذکر 4: دانشجویانی که در مدت تعیین شده انتخاب واحد ننمایند، صرفا در زمان حذف و اضافه شانس مجدد انتخاب واحد خواهند شد. انتخاب واحد متأخرین در زمان حذف و اضافه، فارغ از معدل آنها صرفا 14 واحدی خواهد بود.

  **************

  ب: تعداد واحد انتخابی:

  مطابق آئین نامه آموزشی (بند د ذیل) حداکثر واحد درسی مجاز برای دانشجویان مشروط 14 واحد درسی، دانشجویان نرمال 20 واحد درسی و دانشجویان ممتاز 24 واحد درسی می باشد. بدیهی است که در صورت انتخاب تعداد واحد بیشتر از اعداد فوق، واحدهای اضافی توسط آموزش و بدون هماهنگی با دانشجو حذف خواهند شد. نیمسال آخر تحصیلی از این قانون مستثنی بوده و اخذ 24 واحد درسی برای دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی بلامانع است.

  تذکر بسیار مهم: نیمسال تحصیلی زمانی نیمسال آخر تحصیل دانشجویی محسوب می شود که حداکثر واحد باقیمانده دانشجو جهت فارغ التحصیلی 24 واحد باشد. دقت شود که دانشجویی با داشتن 25 واحد درسی یا بیشر دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی محسوب نشده و تابع قانون حداکثر 20 واحد درسی خواهد بود. این مورد درخصوص نیمسال تابستان 8 واحد بوده و بالطبع دانشجویان با 9 واحد یا بیشر حداکثر مجاز به انتخاب 6 واحد درسی خواهند بود.

  **************

  ج: ضوابط انتخاب واحد:

  مطابق آئین نامه آموزشی رعایت تقدم و تأخر دروس در گذراندن آنها مطابق سرفصل آموزشی وزارت الزامی است (پیش نیاز و هم نیاز). عدم رعایت این قانون باعث حذف درس مربوطه توسط آموزش خواهد شد. درصورت عدم اطلاع آموزش مسؤولیت عواقب بعدی و خصوصا مشکلات زمان فارغ التحصیلی با خود دانشجو خواهد بود.

  تبصره 1: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس معاف است.

  تبصره 2: درس پیش نیاز با یکبار نمره زیر 10 به درس همنیاز تبدیل می شود.

  تعریف1: در صورتی که درس X همنیاز درسY باشد: 1-انتخاب درس X به تنهایی بلامانع است 2- انتخاب درس Y در صورتی بلامانع است که درس X پاس شده باشد یا در ترم جاری اخذ شده باشد.

  تعریف2: در صورتی که درس X پیشنیاز درسY باشد: 1-انتخاب درس X به تنهایی بلامانع است 2- انتخاب درس Y در صورتی بلامانع است که درس X در نیمسالهای قبلی اخذ شده باشد (پاس شده یا افتاده).

  **************

  د: آئین نامه آموزشی:

  ماده 7 آئین نامه آموزشی: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است (دانشجویان نرمال).

  تبصره1: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید (دانشجویان ممتاز).

  تبصره 2: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از 10 نباشد) و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید (دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی).

  تبصره 3: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

  تبصره 4: واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو (به تشخیص «مؤسسه») به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود (اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد).

  ***

  ماده 19 آئین نامه آموزشی. چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد (دانشجویان مشروط).

  ***

  ماده 9 آئین نامه آموزشی. چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق برنامه درسی مصوب) بر عهده شورای آموزشی گروه است.

  تبصره: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس معاف است.

  افراد آنلاین : 10 | بازدید امروز : 1 | بازدید کل : 886848
  کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی زاگرس می باشد
  طراحی و توسعه : تاق شیب سامانه پرداز