• صفحه نخست
 • فارسی | English
  .:: آئین نامه کمیسیون موارد خاص ::.

  دانشجویان با داشتن شرایط ذیل در انتهای هر نیمسال تحصیلی و پس از اعلام تمامی نمرات (۱۵ تا ۲۰ بهمن ماه و ۱۵ تا ۲۰ تیرماه هر سال) نیازمند دریافت مجوز از کمیسیون موارد خاص جهت ادامه تحصیل هستند. در غیر اینصورت مطابق آئین نامه آموزشی اخراج خواهند شد. کمیسیون موارد خاص شامل دو سطح می باشد؛ سطح اول در مؤسسه با عنوان کمیسیون موارد خاص مؤسسه و سطح دوم استانی با عنوان کمیسیون موارد خاص استانی شناخته می شود.

   **********

  الف: دانشجویانی که نیازمند دریافت مجوز از کمیسیون موارد خاص مؤسسه جهت ادامه تحصیل هستند:

  ۱-دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مشغول تحصیل هستند و برای دومین بار مشروط شده اند و دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته برای سومین بار مشروط شده اند. شرط بررسی موضوع در کمیسیون موارد خاص مؤسسه داشتن معدل کل بالاتر از ۱۰ می باشد.

  ۲-دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است ولی حداکثر ۲۴ واحد دیگر از دروس آنها جهت فارغ التحصیل باقی مانده است (اولین بار). سنوات تحصیلی مجاز در مقطع کارشناسی ارشد ۴ ترم، در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵ ترم تحصیلی و در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۰ ترم تحصیلی می باشد. درخصوص آقایان و کسانی که مدت معافیت تحصیلی شان نیز تمام شده است، اعلام نتیجه رای کمیسیون به نظام وظیفه الزامی است.

  ۳-دانشجویانی که نیاز به مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات دارند درخواست خود را به واحد آموزش مؤسسه تحویل خواهند داد. درخصوص دانشجویان خانم که شرایط وضع حمل داشته اند، کمیسیون موارد خاص موسسه تصمیم گیری خواهد نمود.

  ۴-دانشجویانی که خواهان تغییر رشته هستند پس از گذراندن حداقل یک ششم واحدهای رشته اولیه، درخواست خود را به کمیسیون موارد خاص موسسه تصمیم گیری تحویل دهند. با درخواست دانشجویانی که در کارنامه آزمون قبولی آنها در رشته مقصد (در اولویت های بعدی) تایید شود موافقت خواهد شد.

  تذکر: دانشجویانی که برای مرتبه سوم در درسی نمره زیر ۱۰ دریافت کنند، جهت ادامه تحصیل نیازمند مجوز شورای آموزشی مؤسسه هستند. این قبیل دانشجویان نیازی به طرح شرایط در کمیسیون موارد خاص ندارند.

  **********

  ب: دانشجویانی که نیازمند دریافت مجوز از کمیسیون موارد خاص استانی جهت ادامه تحصیل هستند:

  ۱-دانشجویانی که با معدل کل پایین تر ۱۰ در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند و برای دومین بار مشروط شده اند و دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته برای سومین بار مشروط شده اند.

  ۲-دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مشغول تحصیل هستند و برای سومین بار یا بیشترمشروط شده اند و دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته برای چهارمین بار یا بیشتر مشروط شده اند.

  ۳-دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است ولی بیشتر از ۲۴ واحد دیگر از دروس آنها جهت فارغ التحصیل باقی مانده است. سنوات تحصیلی مجاز در مقطع کارشناسی ارشد ۴ ترم، در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵ ترم تحصیلی و در مقطعکارشناسی پیوسته ۱۰ ترم تحصیلی می باشد. درخصوص آقایان و کسانی که مدت معافیت تحصیلی شان نیز تمام شده است، اعلام نتیجه رای کمیسیون به نظام وظیفه الزامی است.

  ۴-دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است و یکبار از کمیسیون موارد خاص مؤسسه مجوز ادامه تحصیل دریافت نموده اند ولی موفق به گذراندن دروس خود جهت فارغ التحصیلی نشده اند.

  ۵-دانشجویانی که نیاز به مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات دارند درخواست خود را به واحد آموزش مؤسسه تحویل خواهند داد. درخصوص بیماران با شرایط خاص، کمیسیون موارد خاص استانی تصمیم گیری خواهد نمود.

  ۶-دانشجویانی که قبلا از رای کمیسیون موارد خاص استانی جهت ادامه تحصیل استفاده نموده اند و نیاز مجدد به رای کمیسیون موارد خاص دارند.

  ۷-دانشجویانی که به علت عدم مراجعه، قادر به اتمام تحصیل در سنوات مجاز نیستند و خواهان بازگشت به تحصیل هستند با ارائه مدارک مستند، دلیل ترک تحصیل خود را اعلام و درخواست بازگشت به تحصیل را به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص تحویل می دهند. درخواست این دانشجویان جهت صدور رای به کمیسیون موارد خاص استانی ارسال می شود.

  تذکر مهم: در تمامی درخواست های فوق وضعیت نظام وظیفه آقایان و وضعیت انضباطی دانشجو به پیوست درخواست جهت تصمیم گیری کمیسیون ارسال خواهد شد.

  ********************************************************************************

  آئین نامه کمیسیون موارد خاس:

  دانشجویان در خصوص موارد زیر و در حدود اختیارات کمیسیون موارد خاص باید به سامانه خدمات آموزشی مراجعه و در بخش سامانه شورای بررسی موارد خاص ثبت نام و درخواست خود را ارائه دهند. کمیسیون موارد خاص در خصوص درخواست دانشجو تصمیم گیری نموده، نتیجه را به وی اعلام می نماید.

  ماده 2: وظایف و اختیارات کمیسیون استانی

   کمیسیون استانی، مسئول رسیدگی به مشکلات تحصیلی دانشجویان و ارائه راه حل منطقی برای پرونده هایی که به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارد، می باشد . لذا مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و محروم از تحصیل موسسات به دلایل آموزشی به صورت موردی وخاص، بررسی و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری می شود و رای صادره کمیسیون استانی برای مؤسسات متعلق به پرونده لازم الاجرا می باشد.

  **************

   ماده 4: وظایف و اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته

   4-١: صدور اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت مقررات آموزشی درشرف اخراج قرارگرفته اند، بشرط آنکه میانگین کل کمتر از ده نباشد (گذشتن از تعداد نیمسال مشروطی مجاز).

  تبصره: رعایت مقررات آموزشی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته در فاصله ای که به دوره کارشناسی ارشد می رسند ضروری است.

  ****

   4-٢: صدور اجازه انتقال موقت (میهمانی) یا انتقال دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که بر اساس آئین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند (درصورت موافقت دانشگاههای مبدا، و مقصد)

  تبصره: انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور به دانشگاها وموسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان نوبت دوم ( دوره شبانه) به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است. بالعکس کمیسیون استانی می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دوره روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.

  ****

  4-٣: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی منعی نداشته باشد.

  ****

  4-۴: موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلایل موجه ( با ارائه مدارک مستدل ) چند نیمسال برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه ننموده و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

  ****

  4-5: موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا دانشجویان شاغلی که با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به خدمات آنان برای حداکثر ٣ سال نیاز مبرم باشد.

  ****

  4-6: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایش و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

  ****

  4-٧: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانائی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

   

   

  افراد آنلاین : 10 | بازدید امروز : 1 | بازدید کل : 886848
  کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی زاگرس می باشد
  طراحی و توسعه : تاق شیب سامانه پرداز