• صفحه نخست
 • فارسی | English
  .:: حذف ترم ::.

  الف: زمان حذف ترم:

  دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند، می توانند درخواست کتبی حذف ترم خود را تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم به کارشناس آموزشی گروه تحویل دهند. شورای آموزشی مؤسسه در این خصوص تصمیم گیری و در صورت موافقت حذف ترم در سیستم آموزش ثبت می شود. متذکر می شود که ترم حذف شده در سنوات تحصیلی دانشجو احتساب خواهد شد.

  **************

  ب: آئین نامه آموزشی:

  ماده 12 آئین نامه آموزشی.  برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی مؤسسه است.

  تبصره: در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی مؤسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.

  افراد آنلاین : 10 | بازدید امروز : 1 | بازدید کل : 886848
  کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی زاگرس می باشد
  طراحی و توسعه : تاق شیب سامانه پرداز