• صفحه نخست
 • فارسی | English
  .:: وضعیت مشروطی ::.

  مطابق آئین نامه آموزشی، چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد. در آخرین نیمسال تحصیلی  و اگر دانشجو حداکثر و حداکثر 24 واحد درسی جهت فراغت از تحصیل داشته باشد می تواند همه 24 واحد را اخذ نماید.

  **************

  الف: محدودیت های دانشجوی مشروطی:

  1- دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

  تبصره: در آخرین نیمسال تحصیلی و اگر دانشجو حداکثر و حداکثر 24 واحد درسی جهت فراغت از تحصیل داشته باشد، می تواند همه 24 واحد را اخذ نماید.

  2- حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

  تذکر1: در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورتی که 1-دانشجو برای بار دوم مشروط شده و معدل کل او کمتر از 12 باشد یا 2-دانشجو برای بار سوم مشروط شده و معدل کل او هرچه باشد، ادامه تحصیل دانشجو منوط به کسب اجازه از کمیسیون موارد خاص خواهد بود. در این حالت دانشجو موظف است که بلافاصله بعد از نهایی شدن نمرات نیمسال منتج به مشروطی، به سامانه خدمات آموزشی مراجعه و در بخش سامانه شورای بررسی موارد خاص ثبت نام و درخواست ادامه تحصیل دهد. تأخیر در انجام این امر باعث محرومیت از تحصیل دانشجو خواهد شد.

  تذکر2: در مقطع کارشناسی پیوسته در صورتی که 1-دانشجو برای بار سوم مشروط شده و معدل کل او کمتر از 12 باشد یا 2-دانشجو برای بار چهارم مشروط شده و معدل کل او هرچه باشد، ادامه تحصیل دانشجو منوط به کسب اجازه از کمیسیون موارد خاص خواهد بود. در این حالت دانشجو موظف است که بلافاصله بعد از نهایی شدن نمرات نیمسال منتج به مشروطی، به سامانه خدمات آموزشی مراجعه و در بخش سامانه شورای بررسی موارد خاص ثبت نام و درخواست ادامه تحصیل دهد. تأخیر در انجام این امر باعث محرومیت از تحصیل دانشجو خواهد شد.

  **************

  ب: آئین نامه آموزشی:

  ماده 19 آئین نامه آموزشی. چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

  ماده 20 آئین نامه آموزشی. حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

  تبصره 2 ماده 7 آئین نامه آموزشی: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از 10 نباشد) و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید.

   

  افراد آنلاین : 10 | بازدید امروز : 1 | بازدید کل : 886848
  کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی زاگرس می باشد
  طراحی و توسعه : تاق شیب سامانه پرداز